logo

reklam
02 Aralık 2017

BELEDİYE GELİRLERİ YENİDEN DÜZENLENSİN

CHP Balıkesir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Ahmet Akın’dan turizm bölgelerinde olan belediyelerin sorunlarını çözecek teklif.

Akın özellikle yaz aylarında yerli nüfusun oldukça üzerinde çıkan turizm belediyelerinin gelirlerinin de değişken nüfus kriteri göz önünde bulundurularak hesaplanmasını istedi. Bu konuyla ilgili olarak Akın’ın 5779 Sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere  Genel Bütçe Vergisi Gelirlerinden Pay Verilmesi Kanunu’na Ek Madde Eklenmesi Hakkında vermiş olduğu kanun teklifi ile belediyenin gelirlerinin yeniden hesaplanmasını amaçlıyor. Kanun teklifi şu şekilde;

 GENEL GEREKÇE

Türkiye’de turizm 1970’li yıllardan itibaren yükselen bir ivme kazanmıştır. Turizm destinasyon sayısının artmasıyla birlikte yerli ve yabancı turist sayısı artmaya başlamıştır. Turizm bölgeleri ve turist sayısı arttıkça bölgelerdeki hizmet alanı genişleyerek belediyelerin görevlerinde de artış yaşanmıştır.

Yerel yönetimler turizmde önemli bir yere sahiptir. Yerel otoritelerin görevi yerel toplumun ihtiyaçlarını karşılamak olduğu kadar turistlerin memnuniyetini de sağlamaktır. Turizm yerel yönetimlerin faaliyetlerinden doğrudan etkilenmektedir.

Bu bağlamda belediyelerin görevleri ve ihtiyaçları artarken gelirlerinde bir değişiklik yapılmamıştır. 5779 Sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergisi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun’un 5. Maddesine göre;

“Genel bütçe vergi gelirlerinden belediye ve il özel idarelerine ayrılan payların dağıtımına esas belediye ve il nüfusları, her yılın ocak ayından geçerli olmak üzere İçişleri Bakanlığı tarafından, Türkiye İstatistik Kurumundan alınmak suretiyle, İller Bankası ve Maliye Bakanlığına bildirilir. Belde, köy, mahalle veya bunların bazı kısımlarının bir belediyeye katılması veya birleşmesi halinde bu belediyelerin payı, katılma veya birleşmenin fiilen gerçekleştiği tarihi takip eden Ocak ayının birinci gününden itibaren yeni nüfuslarına göre hesaplanır” denilmektedir.

5779 Sayılı Kanun belediyelerin gelirlerini nüfus üzerinden belirlemekte olup, turizm dönemlerinde oluşan nüfus değişikliğini düzenlememiştir. Turistik bölgelerde oluşan yaz nüfusu ve kış nüfusu değişiklik göstermekte olup, yazları nüfusları 4’e 5’e katlanmaktadır. Bu durum belediyelerin görevleri ve gelirleri arasında orantısızlık oluşturmaktadır.

Ülkemizde 2000’li yıllardan yerel yönetimler alanında önemli reform çalışmaları yapılmıştır, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ile belediyelerin görev ve sorumluluk alanları genişletilmiştir. Ancak, turizm bölgelerinde yaşanan nüfus hareketliliği göz önünde bulundurulmamıştır.

Bu kanun değişikliği ile 5779 Sayılı Kanunda sadece ocak ayında belirlenen turizm bölgelerinin nüfusları iki kere belirlenecek olup turizm bölgelerinde genel bütçe vergi gelirlerinden belediye idarelerine ayrılan payların dağıtımına esas belediye nüfusları senede iki kere, turizm sezonu göz önünde bulundurularak tespit edilen nüfusa göre hesaplanacaktır. Böylelikle turizm bölgelerindeki belediyelerin genel bütçe tahsilat toplamından aldıkları payların oranı görevleriyle orantılı hale gelecektir.

Share
post_views_counu Kez Görüntülendi.

Yeni Yorumlar Kapalı.