4 PARTA�LA� MECLA�S

perioral dermatitis corn huskers lotion, perioral dermatitis corn huskers lotion, perioral dermatitis corn huskers lotion, perioral dermatitis corn huskers lotion, perioral dermatitis corn huskers lotion, perioral dermatitis corn huskers lotion, perioral dermatitis corn huskers lotion, perioral dermatitis corn huskers lotion.

31 Marta��A�n GA�nena��de kazananA� mecliste 3 sandalyeyle temsil hakkA� kazanan Cumhur ortaAYA� MHP oldu

SeA�im sA?recince de adA� partisinin A�nA?nde giden Millet A�ttifakA�nA�n CHPa��li Belediye BaAYkanA� A�brahim Palaz, Cumhur A�ttifakA�nA�n adayA� OdabaAYA�a��na 8 bin oy fark atarken; GA�nen Belediye Meclisinden Millet A�ttifakA� 16, Cumhur A�ttifakA� ise 9 sandalye kazandA�. OrtaklarA�n meclisteki daAYA�lA�mA� ise: CHP 11, A�YA� Parti 5, AK Parti 6, MHP ise 3

GA�nen Belediye BaAYkanA� A�brahim Palaz ve belediye meclis A?yeleri bugA?n mazbatalarA�nA� almaya hazA�rlanA�rken; ittifaklardan dolayA� GA�nen Belediye Meclisinde 4 parti de temsil hakkA� kazandA�. CHP-A�YA� Parti ortaklA�AYA�ndaki Millet A�ttifakA� Belediye Meclisinde 16 sandalye kazanA�rken, 11 sandalye CHPa��nin 5 sandalye ise A�YA� Partinin oldu.

GA�nen Belediye Meclisinde 9 sandalye kazanan Cumhur A�ttifakA�nA�n ortaklarA�ndan AK Parti 6, MHP ise A?A� meclis A?yesiyle temsil edilecek. 25 kiAYilik belediye meclisinin %20a��si kadA�n oldu. Belediye Meclisinde, CHPa��den 2, AK Partiden 3, A�YA� Partiden ise 1 bayan meclis A?yesi oldu.