Kadına Yönelik Şiddete Hayır

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı Toplantısı Yapıldı.

Kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla İlçemiz Kaymakamı Arslan YURT başkanlığında, ilgili kurum amirlerinin katılımıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde toplantı yapıldı.

Kadına yönelik şiddetin en önemli insan hakkı ihlallerinden biri olması, kadın haklarının korunması ve geliştirilmesi için; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan 75 maddelik “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı” doğrultusunda “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Kurumsal İşbirliği ve Eşgüdümün Artırılmasına Dair Protokol” imzalanmış ve bu konuda ciddi bir seferberlik başlatılmıştı.

Bahse konu protokol ve “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” kapsamında, ilçemizde toplumsal farkındalığın arttırılması, koordinasyon ve işbirliğinin güçlendirilmesi ile yapılan faaliyetlerin ön plana çıkarılması konusunda yürütülen faaliyetler ve atılması gereken adımlar değerlendirildi.

Rahmi ÇAKMAK