dedektiflik bürosu

TAKSİ PLAKASI GİBİ RUHSAT SATILIYOR

CHP Balıkesir Milletvekili ve TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi Serkan Sarı sağlık alanında her şeyi özelleştiren, devlet kurumlarını şirkete çeviren, kamunun adını yok eden AKP iktidarının yarattığı tahribatın bir örneği de ruhsatsız çalıştırılan hastaneler olduğunu söyledi. CHP’li Serkan Sarı, “Sağlık Bakanlığı eliyle ruhsatsız hastane faaliyet gösteriyor. Diğer tarafta özel hastanelere ruhsat verilmediği için bir ruhsat pazarı oluşmuş durumda. Taksi plakası gibi ruhsat satılıyor. AKP iktidarının sorumsuzluğunun cezasını hastalarımız, dezavantajlı insanlarımız çekiyor” değerlendirmesinde bulundu.

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı Sayıştay’ın Sağlık Bakanlığı 2022 Yılı Denetim Raporu’nda sağlık sistemine ilişkin çarpıcı bilgilere yer verildiğine dikkat çekti. Sayıştay’ın Sağlık Bakanlığı denetim raporunda ruhsatsız hastane çalıştırıldığına yer verildiğini ifade eden CHP’li Sarı “Sağlık Bakanlığı beş hastaneyi ruhsatsız çalıştırıyor” dedi.

SAĞLIK BAKANLIĞI’NIN BEŞ HASTANESİ RUHSATSIZ

Sayıştay’ın Sağlık Bakanlığı 2022 Yılı Denetim Raporu’nda, Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatsız çalıştırıldığı tespit hastaneler ile ilgili şu bilgilere yer verildi:

“Yapılan incelemede; açılış onay tarihi 2022 yılı ve öncesi olan Bakanlığa bağlı beş adet sağlık tesisi için ruhsat belgesi veya geçici ruhsat belgesi düzenlenmediği halde sağlık tesislerinin faaliyette olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu sağlık tesislerinden bazılarının ruhsatlandırma açısından gerekli başvuru belgelerinin Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne henüz ulaşmadığı, bazılarının ise ruhsatlandırma açısından gerekli başvuru bilgi ve belgelerinde eksiklik olduğu anlaşılmıştır.”

CHP Milletvekili Serkan Sarı, Sağlık Bakanlığı’nın özel sektöre ruhsat vermeyip kendi hastanelerini ruhsatsız çalıştırmasının AKP iktidarının sağlık alanında yarattığı tahribatı açıkça ortaya koyduğunu belirterek şu değerlendirmelerde bulundu:

“AKP iktidarının 2003 yılında başlatmış olduğu Sağlıkta Dönüşüm Projesi vatandaşlarımızın mağduriyetlerine sebep olmaktadır. 2022 yılı içerisinde Sağlık Bakanlığı’nın Sayıştay denetimlerinde 5 tane hastanenin ruhsatsız olduğu ortaya çıkmıştır. Bu hastanelerin bazılarının hiç başvuru yapmadığı bazılarının belge eksiği olduğu ama beşinin de ruhsat almadan faaliyetlerine başladığı Sağlık Bakanlığının denetiminde ortaya çıkmış durumda. Bugün özel hastaneler üzerinden yürüyen sağlıktaki değişim ve dönüşüm politikası bir ticarete, bir ranta dönüşmüş vaziyette. Taksi plakası satar gibi hastane ruhsatı veya poliklinikler satılmakta. Bu acı bir tablo!

“SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM RANTA DÖNÜŞÜM OLDU”

Sağlığın, sağlık hizmetinin, kamu hizmetinin, devlet hizmetinin ranta dönüştürülmüş olması vatandaşımıza yapılmış olan büyük bir ihanettir. Buradaki dönüşüm aslında ranta dönüşüm! Ticari metaya dönüşen sağlık politikası hastane ruhsatlarının satılması sonuç itibariyle de verilen hizmetin ne yazık ki kar amacı güden, toplumsal temel kamusal hizmetlerden kopan bir dönüşüme değişime evrilmesine sebebiyet vermiştir. 2008 yılından itibaren bugüne kadar olan süreç içerisinde özel hastanelere ruhsat verilmezken Sağlık Bakanlığı’nın kendi hastanelerinin ruhsatsız bir şekilde çalıştığını görmekteyiz. Ne yazık ki denetimsiz programsız dönüşümün faturasını ağır bir şekilde halkımız ödemek zorunda kalmaktadır”

Paylaş

Kastamonu masaj salonu